Biz kimiz?

Birçok lider kurum ve kuruluşa ürün, hizmet ve danışmanlık vermiş profesyonelin mevcut girişimlerini ve temel yeteneklerini tek çatı altında toplaması ile kurulduk.

Girişim kapitali, yazılım, pazarlama, robotik ve teknoloji geliştirme alanlarında faaliyet gösterir; kurumlara ve işletmelere bu uzmanlıklar kapsamında bütünleşik çözümler sunarız. Birçok sektördeki işletmenin, teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni nesil ihtiyaçlarını karşılarız.

Kuruluşumuzdan bugüne kadar, küçük ve orta ölçekli pek çok firma, kamu kuruluşları ve global markalar için başarılı hizmetler verdik ve projeler geliştirdik.

Neler Yaparız?

İşletmelerin ihtiyaç ve taleplerini dinler, analiz eder, anlar, imkân ve yeterliliklerini göz önünde bulundurarak en etkin ve sürdürülebilir çözümleri sunarız.

İşletmelerin müşteri edinimi faaliyetlerine katkı verir; iş süreci takip ve teknoloji altyapılarını geliştirir; rekabet gücünü arttıran çözümlerin entegre edilmesini sağlar;
yazılım, pazarlama, robotik ve makine alanlarındaki ihtiyaçları bütünleşik ve senkronize çözümlerle karşılarız. Farklı disiplinleri ilgilendiren problemleri uzmanlık ve deneyimle çözeriz.

Faydamız

Devops Venture ile çalışmayı tercih eden firmalar;
· Daha düşük maliyetle daha kapsamlı çözümlere,
· Önlerindeki fırsatları en geniş perspektiften görme imkanına,
· Mevcut altyapılarını gelecekteki ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde güncelleme fırsatına,
· Kendileriyle aynı dili konuşan profesyonellerden hizmet alma ayrıcalığına,
· Daha fazla bilinirlik, erişilebilirlik ve kârlılığa,
kolayca ulaşırlar.

Türk Telekom, THY Teknik, Slazenger, Toyota, P&G ve Çelebi gibi birçok lider kurum ve kuruluşa ürün, hizmet ve danışmanlık vermiş profesyonellerimiz ile birlikte, değerli firmanızla yapacağımız işbirliğinden mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla

Hareket Noktalarımız

"İnsan"

Sanayi devrimi ilk başladığında nasıl insanı ikinci plana iterek ürünü yücelttiyse, dijital çağ da insanı ikinci plana iterek ilerliyor. DEVOPS’un hedefi, dijital çağda ‘’insan odaklı teknolojileri’’ üretmek ve geliştirilmesine öncü olmaktır.

"Ülke"

Ülkemizin dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına girme vizyonunun başarısı, Dijital Dönüşüm üzerine bugün göstereceğimiz performansa bağlıdır.

"Adaptasyon"

Bu dönüşümü anlayacak olanlar ayakta kalacak, değişime ve dönüşüme adapte olamayanlar yok olma tehlikesi yaşayacaktır.  

"Öncülük"

İşletmelerimiz ve insanımızın “Dijital Dönüşümü” sahiplenmeleri için öncülük yapacak oluşumlara ihtiyaç vardır. Bu oluşumları teknolojiye yön verecek nitelikteki kişiler kuracak ve yaşatacaktır.

"Öngörü"

Dijital ekonominin 2025 yılında toplam küresel ekonomiden %25 pay alması beklenirken küresel salgından kaynaklı dijitale dönüş bu süreci hızlandırmış, gelecekte ise eskiye dönüş olmayacak ve bu hız katlanarak artacaktır. 

"Bilgi"

Bilgi ve veri dijital çağın en önemli madenidir.

"Platform"

Geleceğin başarı hikâyelerini platform dinamiklerini benimsemiş, dijital çözüm üretebilen yapılar yazacaktır.

"Algoritma"

Gelecekte kararlar algoritmalar tarafından verilecek, algoritmaları ise teknolojiye yön veren şirketlerin vizyoner çalışanları geliştirecektir.

"Depo ve tedarik"

Ürünlerin bu kadar hızlı ve hiç durmaksızın hareket ettiği pazarda, uğradığı tüm lokasyonlar depo görevi görürken, satıcılar ise tedarik zinciri rolünü üstlenir.

"Topluluk Yönetimi"

İnsan kaynaklarının sürdürülebilirliği, yeni nesil etkileşim platformlarında gerçekleştirilecek topluluk yönetimi ve veri gizliliği ile doğrudan ilişkilidir.

"Yeni İş Modeli: Tak ve Çalıştır"

Platformların, API'lerin ve self servis arayüzlerin “Tak çalıştır” çözümleri, karmaşık entegrasyon ihtiyacını ve bazı durumlarda sözleşmeleri ortadan kaldırdı.